مجموعه آموزشی - پژوهشی و شرکت دانش بنیان سای بوم
سای بوم
مجموعه آموزشی - پژوهشی سای بوم
برگزاری دوره های آموزشی - تخصصی پروژه محور
آموزش
برگزاری دوره های آموزشی - تخصصی پروژه مـحور
طراحی و ساخت پروژه های دانش بنیان در حیطه های مختلف مهندسی مکانیک، برق، متالورژی
پژوهش و صنعت
طراحی و ساخت پروژه های در حیطه های مختلف مهندسی مکانیک، برق، متالورژی

.

سای آموز 
  • دانشگاه

  • مدارس

 

 

محورهای اصلی فعالیت در مجموعه سای بوم

 

نیاز به راهنمایی دارید؟

 

آخرین خبرها

 

 

 

همکاران ما