آمــــــوزش

آموزش با توجه به پیشینه علمی و تجارب اعضای شرکت سای بوم در طراحی، پیاده سازی و ساخت انواع پروژه های مهندسی همچنین با توجه به سابقه سای بوم در امور آموزشی و برگزاری دوره های مختلف آموزشی در حیطه مهندسی مکانیک، مهندسی برق و مهندسی مواد، در مدارس، موسسات آموزشی، مساجد، پژوهشسرا ها و به صورت خصوصی، این شرکت آماده برگزاری و عقد قرار داد با مراکز آموزشی مختلف می باشد.

هدف محوری سای بوم برگزاری دوره های آموزشی پروژه محور است به گونه ای که مدرس و محصل به علوم تئوری به هیچ وجه بسنده نکرده و به صورت همزمان و با تناسب بیشتر به انجام پروژه های علمی و عملی بپردازند. یکی دیگر از حیطه های آموزشی سای بوم برگزاری نمایش های علمی (کارسوق/ساینس شو) با استفاده از تجهیزات ساخته شده شرکت و درسنامه های جذاب می باشد.

در ادامه شما میتوانید با انتخاب یکی از زمینه های آموزش دانشگاهی و آموزش دانش آموزی، از رویداد ها، آگهی ها و اخبار این حوزه با خبر شوید.

دانشگاهی
دانش آموزی

مطالب آموزشی

۱۳۹۷/۰۸/۲۵

کامپوزیت چیست (۳): انواع الیاف

۱۳۹۷/۰۸/۲۳

کامپوزیت چیست (۲)

۱۳۹۷/۰۸/۱۸

کامپوزیت چیست (۱)

رویدادها پیش رو

رویدادهای گذشته

گزارش رویدادها و توضیحات تکیملی برای هر کدام در ادامه آمده است.

۱۳۹۷/۰۸/۲۵

کامپوزیت چیست (۳): انواع الیاف

۱۳۹۷/۰۸/۲۳

کامپوزیت چیست (۲)

۱۳۹۷/۰۸/۱۸

کامپوزیت چیست (۱)